Beïnvloeders

Beïnvloeders

De KlantRelatieBouwer onderscheid acht relatiebeïnvloeders die bepalen hoe succesvol u bent met respectievelijk het werven, versterken, behouden en terugwinnen van klantrelaties. Deze relatie beïnvloeders zijn achtereenvolgens:

 • Trends & Inzichten
  Speelt u met uw producten en/of  diensten in op de juiste markttrends en klantinzichten? Enkel dan kunt u nieuwe klantrelaties succesvol aangaan en weet u bestaande klantrelaties te continueren. Onze insights specialisten helpen u bij het expliciet maken van nieuwe en actuele impliciete klantwensen.
 • Positionering & Profilering
  Is uw aanbod goed en scherp gepositioneerd en slaagt uw marketingorganisatie erin om uw producten voldoende te profileren? Of slagen uw concurrenten hier beter in, waardoor uw boodschap ondersneeuwt? Wat zijn uw ‘unique selling points’ (USP’s) of ‘unique buying reasons’ (UBR’s )?
 • Leadgeneratie & Conversies
  Voor het met succes aangaan van nieuwe relaties dient u voldoende kansen hiertoe te creëren, welke u vervolgens ook ‘omzet’ door geïnteresseerden aan u te binden. Is uw ‘hitrate’ voldoende hoog of loopt u geregeld een ‘blauwtje’? Met wat ‘relatietherapie’ weten we organisatie nog succesvoller te maken in het daadwerkelijk succesvol maken van kansen.
 • Distributie & Kanaalsturing
  Een slecht product met goede distributie wordt geen succes, maar een goed product met een slechte distributie… Heeft u voldoende distributiekracht? En kijkt u daarbij niet alleen naar de opbrengsten maar ook naar de kosten van het distributiekanaal?
 • Klantlevenscyclus & Klantcontactstrategie
  Heeft u de levenscyclus van uw klanten goed in kaart gebracht? Welke fasen doorlopen zij en heeft u uw benaderingswijze daarop aangepast? De KlantRelatieBouwer onderscheidt de verschillende relatiefasen van een klant en komt met gericht advies over de wijze waarop u uw contactstrategie hierop bouwt of aanpast.
 • CRM & Big data analyse
  De hoeveelheid data over klanten groeit explosief. We weten simpelweg steeds meer over hen. Een proces wat de komende jaren verder zal versnellen, onder meer door verdere digitalisering en bijvoorbeeld de opkomst van het Internet of Things (IoT). Hoewel veel bedrijven zich realiseren dat deze data veel nieuwe inzichten kan brengen, zien veel ondernemers deze berg aan data ook als een ‘last’. Immers: waar te beginnen? Ons advies is simpel: begin klein en ontwikkel een lange termijn data strategie.  Daar helpen we vanzelfsprekend graag bij.
 • Digitale marketing & Mobiel
  Niet alleen de waarde- en productieketen is door de opkomst van internet de afgelopen decennia drastisch gewijzigd. Ook het vinden van potentiële geïnteresseerden voor uw producten en diensten geschiedt steeds meer online en onderweg. Heeft u de digitale en mobiele ontwikkelingen voldoende geïncorporeerd in uw bedrijfsvoering?
 • Nieuwe markten & Proposities
  Innoveert uw organisatie voldoende? Door verdere digitalisering van producten en diensten alsmede de mogelijke distributie ervan, loopt u snel achter. Onze professionals kijken tijdens het uitvoeren van een opdracht of uw producten en diensten klaar zijn voor de toekomst. En of er wellicht kansen zijn voor verdere verbetering in de vorm van nieuwe klanten (markten) en/ of nieuwe of verbeterde proposities.

 

Snel van start

Neem contact op met MarketingProfessionals.nu voor een intake. Na akkoord spreken we met u een planning af, waarbij we er naar streven om binnen drie weken na akkoord een rapportage op te leveren.