Behouden

Behouden

Relaties behouden

Een klantrelatie opbouwen is niet eenvoudig. Een klant langdurig aan u binden door middel van het opbouwen van een relatie is een uitdaging.

Het behouden van klanten geschiedt door:

  • Uw product of dienst voortdurend te verbeteren en klanten dit actief te laten ervaren
  • Klanten aan u te binden middels een gezamenlijk belang
  • Goed te luisteren naar uw klanten en begrip en aanpassingsvermogen te tonen voor eventuele nieuwe wensen: weet u hen in het hart te raken?

model-behouden

KlantRelatieBouwer

MarketingProfessionals.nu kan u hier bij helpen aan de hand van onze KlantRelatieBouwer.

Door toenemende concurrentiedruk is het langdurig binden van klanten aan uw organisatie steeds moeilijker. Kunt u hen behouden door hen iets anders te bieden dan (alleen) een lagere prijs? Hoe houdt u de ‘achterdeur dicht’? En wat mag het behouden van een klant eigenlijk kosten?

Hoe voorkomt u dat abonneeklanten churnen om vervolgens direct weer in te stromen op het aantrekkelijke acquisitieaanbod? MarketingProfessionals.nu heeft een ruime ervaring in zowel het neerzetten van loyaliteitsstrategie en -campagnes als in het concreet bieden van retentieproposities.

MarketingProfessionals.nu helpt eveneens bij:

  • ontwikkelen loyaliteitsstrategie
  • definiëren ‘momenten van de waarheid’
  • migratietrajecten
  • churnvoorspelmodel
  • ontwikkelen (proactieve) retentieproposities/ campagnes
  • Opzetten en optimaliseren save-desk

Snel van start

  • Neem contact op met MarketingProfessionals.nu voor een intake. Na akkoord spreken we met u een planning af, waarbij we er naar streven om binnen drie weken na akkoord een rapportage op te leveren.