Onderzoek & Insights

Onderzoek & Insights

Goed luisteren naar uw (ex-)klanten én prospects is de basis voor een succesvolle marketingorganisatie. Dat kan onder meer via marktonderzoek, kwalitatief en/of kwantitatief. MarketingProfessionals.nu  is zelf géén marktonderzoeksbureau, maar kan u helpen bij de bureauselectie.

Wij kunnen al het voorwerk doen om daarmee een marktonderzoeksbureau gericht aan het werk te zetten. Denk onder meer aan het bepalen van het exacte onderzoeksdoel, de gewenste onderzoeksdoelgroep(en), onderzoeksstimuli en vragenlijsten of ‘use cases’. Dit alles resulterend in een scherpe bureaubriefing. Immers: de kwaliteit en bruikbaarheid van onderzoeksuitkomsten verhoudt zich doorgaans recht evenredig met de kwaliteit van de vraagstelling.

MarketingProfessionals.nu kan u helpen bij onder meer:

  • onderzoeksmethodiek & doelgroep bepaling
  • selectie van het juiste onderzoeksbureau
  • briefing onderzoeksbureau
  • insight management
  • marktscan/ concurrentieanalyse
  • customer journey’s
  • Net Promoter Score (NPS) en klanttevredenheid
  • klantdialoog
  • benchmark buitenland
  • organiseren expertsessies