Marketingstrategie in zeven stappen

Ga terug naar het overzicht Marketingstrategie in zeven stappen

Werkt uw marketingafdeling op basis van en gedegen marketingstrategie? Of gaat u achter iedere kans aan die voorbij komt? Kent u de sterke en zwakke kanten van uw organisatie voldoende? En speelt u voldoende in op de kansen en bedreigingen zoals deze zich voordoen?

 

SMP flow 6

 

Training

In deze marketingtraining leren wij uw organisatie om in zeven stappen te komen van een bedrijfsbrede missie tot een concreet marketing- en actieplan. Diverse bekende marketingmodellen en -concepten komen aan de orde (SWOT-matrix, BCG-matrix, Porter’s vijf krachtenmodel etc). Na deze training kunnen uw marketeers gemakkelijk schakelen tussen enerzijds strategische doelstellingen en anderzijds concrete marketingacties. Naast een theoretisch kader maken we in deze training veelvuldig gebruik van recente praktijkvoorbeelden.

Workshop

Desgewenst is deze eendaagse training ook als tweedaagse workshop beschikbaar. In dat geval vormt de strategie van uw organisatie – in combinatie met de theorie uit de training – de basis om tot een eventuele herijking van uw strategie én een concreet actieplan te komen.

Praktisch

  • incompany of op een externe locatie
  • inclusief slide-pack
  • inclusief voor- en nabespreking bij u op kantoor

Inschrijven voor deze training